TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'I KERİM

Kur'an'ı Kerim; Allah tarafından melek Cebrâil (a.s.) aracılığı ile Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilâhî bildirme (vahy) yolu ile indirilmişti. Hem kelime lâfızları, hem de manası ile mucize olduğu gibi, bütünüyle de Allah'ın sözüdür. Aralıklarla vahy ile inen sözler, Allah'ın Elçisi tarafından insanlara aynen tebliğ edilmiş, 23 yılda tamamlandıktan sonra kitap haline getirilmişti.

Kur'an; toplamak, bir araya getirmek, diğer bir manası da okumak anlamında, Kerim ise şerefli ve izzetli demektir. İnsanların doğru yolu bulabilmeleri için, her zaman okunması gerekeceğinden, Yüce Allah özel olarak «Kur'an» ismini vermiştir.

Kur'an'ı Kerim'i meydana getiren Allah'ın sözlerine ayet denir. Ayet; alâmet, işaret, kanıt demektir. Kur'an'da 6666 ayet ve 114 sûre vardır. Rütbe, şeref anlamında olan sûre, Kur'an'ın bağımsız bölümleridir. İsimlerini, içerdikleri bir kelimeden veya anlatılan en önemli bir konudan alırlar. Sûreler çeşitli uzunluktadır. En uzunu 286 ayetten meydana gelen Bakara Sûresi'dir.

Evrenin, varlıkların ve insanların yaratılış sebebi nedir? Yaratıcımız ve Sahibimiz olan Yüce Allah'a karşı sorumluluklarımız nelerdir? İnsanlar geçici bir süre için mi, yoksa ebedî olarak mı yaratılmıştır? Bu düzen içinde görevlerimiz nelerdir? İşte bu bilinmezliğin cevapları Kur'an'da açık olarak bildirilmiş, gönüllere olgunlaşma kılavuzu olarak verilmişti. Böylece insanların vurdum duymazlıktan kurtulmaları, öğüt almaları ve bu esaslara göre yaşamlarını programlamaları gerekeceği ilâhî bir lütuf ile öğretilmektedir. Araf 7/3 : «RAB'binizden size indirilen Kur'an'a uyun; O'ndan başka dostların peşinden gitmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.»
Kur'an'ın İndirilmesi ne şekilde olmuştur ve Kur'an Günümüze Nasıl Ulaştı?


Kur'an'ın İndirilmesi
Vahyin Ezberlenmesi ve Yazılması
Kur'an Günümüze Nasıl Ulaştı?