TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN GÜNÜMÜZE NASIL ULAŞTI?

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliği süresince gelen vahiyler, sahabîler tarafından ezberlenmiş ve yazılmış, fakat kitap haline getirilmemişti. Allah'ın Elçisi'nin vefatından sonra ilk halife Ebu Bekir zamanında yapılan Yemane Savaşı'nda 70 hafızın şehit olması, Kur'an ayetlerinin toplanarak bir Mushaf(kitap) olarak yazılması gereğini tetikledi. Bunun üzerine bir komisyon kurulmuş, başına da Hz. Peygamber (s.a.s.)'in sağlığında Kur'an'ı ezberlemiş genç bir sahabî olan Zeyd b. Sâbit getirilmişti. Kur'an'ı toplama komisyonu Hz. Muhammed (s.a.s.)'in vefatından 6 ay sonra kurulmuş ve şu prensipleri esas almıştı. 1) Yalnızca ezberden hiçbir ayetin yazılmaması. 2) Mutlaka ezbere de bilinmek şartıyla yazılı bir kanıtın elde bulunması. 3) Bu belgenin Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından yazdırıldığına iki kişinin tanıklık etmesi.

Kur'an bu esaslarca toplandıktan sonra, halkın incelemesine sunulmuş, karşı çıkan da olmamıştı. Böylece el yazması kitap haline getirilen Kur'an'ı Kerim, Hz.Ebu Bekir'e verildi. Onun yanında bir müddet korunduktan sonra, vefatıyla ikinci halife Hz.Ömer'e geçmiş, onun da vefatıyla kızı ve ayni zamanda Hz.Peygamber (s.a.s.)'in eşi olan Hz.Hafsa'da kalmıştı. Vahiylerin toplanması ile kitap haline getirilmiş bu temel nüshaya Ana Mushaf denildi.

Hz.Osman'ın halifeliği zamanında İslâm Devleti büyümüş, çeşitli yabancı dilleri konuşan insanlar Müslüman olmuştu. Kur'an'ı Kerim'in esas nüshasından kopya edilerek çoğaltılması ihtiyaç halindeydi. Kur'an'ın Ana Mushaf'ı Hz. Peygamber (s.a.s.)'in vefatından 6 ay, Hz. Osman tarafından kopya edilerek çoğaltılmasına da 12 yıl sonra başlanmıştı. Bunun için Hz.Osman, sahabîlerden yine hafız Zeyd b. Sâbit başkanlığında bir komisyon kurdu. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in eşi Hz.Hafsa'da bulunan Ana Mushaf alınarak komisyona verildi. Komisyon Ana Mushaf'ı esas alarak 5 kopya halinde çoğalttı. Bu el yazması nüshalar Mekke, Küfe, Basra ve Şam'a gönderilmiş, bir kopyası da Medine'de bırakılmıştı. Bugün dünyanın her yerindeki Kur'an nüshaları onlardan çoğaltılmış ve hepsi de birbirinin aynısı durumunda basılmıştı.

Günümüze kadar gelen Kur'an nüshalarında da hiçbir değişiklik olmamış, Yüce Allah'ın koruması altında olduğundan, aslı gibi olma durumunu hep korumuştur. Bugün elimizde ki Kur'an'ın, Hz. Osman'dan kalan el yazması Kur'an'dan farkı sadece yazı karakteridir. Hicr 15/9 : « Kur'an'ı elbette Biz indirdik, kesinlikle onu yine Biz koruyacağız.»

(Kaynak, Elma'lı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Cilt 1, S.39)


KUR'AN'IN YAHUDİLERE ve HIRİSTİYANLARA BAKIŞI