TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "KADIN"

İncil'de “Kadın” konusu Erkeğin Egemenliği, Karı Koca İlişkileri, Zina ve Boşanma başlıkları altında toplanmıştır.

ERKEĞİN EGEMENLİĞİ

Kadınlar toplantılarda konuşmamalıdır.
Kadınlar toplantılarda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal Yasa'nın belirttiği gibi, uysal olsunlar.
(1.Korintliler 14/34)
Kadın toplantılarda öğrenmek istediklerini, ancak eve geldiklerinde kocasına sorabilir. 1.Korintliler 14 / 35 : «Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocasına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. »

Kadın erkeğe egemen olmasın.
Kadın sükunet ve tam bir uysallık içinde öğrensin. Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum.
(1.Timoteos 2/11)
Kadın erkeğin altında ikinci derecededir. 1.Timoteos 2 / 13, 14 : « Çünkü önce Adem, sonra Havva yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi, kadın aldatılıp suç işledi. Bu bakımdan yöneten, kadın değil erkek olmalıdır.» 1.Korintliler 11 / 9: «Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. »

Kocalarınıza bağımlı olun.
Ey kadınlar Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.
(Efesliler 5 / 22)
Tanrı'ya bağımlı olarak yasalarını, buyruklarını nasıl yerine getiriyorsak, kadın da kocasına bağımlı olarak isteklerini yerine getirmelidir. Efesliler 5 / 23,24: « Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. »

Kadın dua ederken başını örtsün.
Kadın başını açarsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçı kestirmesi, ya da traş etmesi ayıpsa, başını örtsün.
(1.Korintliler 11/6)
1.Korintliler 11 / 8,10,13: « Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Bu nedenle ve melekler uğruna kadının başı üzerinde yetkisi olmalıdır...Siz kendiniz karar verin. Kadının açık başla Tanrı'ya dua etmesi uygun mu?»

Pavlus'un bu açıklamalarından sonra, Hıristiyanlıkta saçın bir telini bile göstermeyen baş örtülü rahibe kıyafetleri oluşmuş ve günümüze kadar gelmiştir. İslamiyette de örf ve adet gereği saçın bir kısmının açık kaldığı baş örtüsü kullanılmakla beraber, Kur'an'da tüm saç tellerinin görünmemesi gerektiğine ait hiçbir ayet bulunmamaktadır. Saçları tamamı ile kapatan bir baş örtüsü olan türban, Hıristiyanlıktan İslamiyete geçmiş bir örtünme tarzıdır.

KARI KOCA İLİŞKİLERİ

İsa şu karşılığı verdi: “Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaratan, başlangıçta insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi: Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. (Matta 19 / 4,5)
Erkek de kadın da birbirinin hakkını korusun. 1.Korintliler 7 / 3, 4: «Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin. Kadının bedeni kendisine değil, kocasına aittir. Bunun gibi, erkeğin bedeni de kendisine değil, karısına aittir.» Eşler birbirine karşı anlayış içinde yaşasınlar. 1.Petrus 3 / 1,7: «...Ey kadınlar, siz kocalarınıza bağımlı olun... Ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. »

Erkek kadının başıdır.
Efesliler 5 / 23 : « Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. »

Görevliler tek karılı olmalı.
Hz.İsa ve Havarileri zamanında da, İsrailoğulları'nda olduğu gibi birçok kadınla evlilik adet halindeydi. Çok eşlilikten tek eşliliğe geçilmesi ile ilgili ilâhî bir yasa da yoktu. Ancak Pavlus, gözetmen ve görevlilerin topluma faydalı olabilmeleri için, tek kadınlı olmalarını öneriyordu. 1.Temoteos 3 / 2,12: «...Gözetmen...görevliler tek karılı, çocuklarını ve evlerini iyi yöneten kişiler olsun. »

ZİNA VE BOŞANMA

... Karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan, onu zinaya itmiş olur... (Matta 5 / 32)
“Zina etmeyeceksiniz” dendiğini duydunuz. Ama ben (İsa) size diyorum ki, “Bir kadına şehvetle bakan her adam, o kadınla zina etmiş olur.”
(Matta 5 / 27,28)

Zina, aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişkidir. İncil; çirkin bir günah olan zinanın dışında, evliliklerin sona erdirilmemesi uyarısı yapıyor. Matta 5 / 31, 32: « “Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesini versin” denmiştir. Ama ben (İsa) size diyorum ki, “karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.”»

Zinanın cezası.
...İsa'ya, “Öğretmen bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler. Musa, Yasa'da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?” (Yuhanna 8 / 4,5)
Yuhanna 8 / 7,11 : « İsa... “İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın” dedi...(Onlar) Birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı? diye sordu. Kadın, “Hiçbiri, Efendim” dedi. İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git artık bundan sonra günah işleme!”» Bu öğreti, yalnız Yuhanna İncili'nde bulunmaktadır.

Kadın ayrılmasın, ayrılırsa evlenmesin, erkek de boşamasın.
1.Korintliler 7 / 8, 11,40: «...Evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söylüyorum: Benim gibi kalsalar daha iyi olur... Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir... Kadın kocasından ayrılmasın, ayrılırsa evlenmesin... Erkek karısını boşamasın... Kadın, kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır...Sanırım bende (Pavlus) de Tanrı'nın Ruhu vardır


KUR'AN'DA "KADIN"