ÜNİVERSİTELER'DEN MEKTUPLAR

Sevgili Okuyucular,
"Kur'an'da Kadın" isimli çalışmamız, üniversitelerimize, halk kütüphanelerimize ve milletvekillerimize gönderilmiştir. Üniversitelerden gelen mektuplar bizi çok mutlu ettiğinden, bu ilim yuvası kuruluşlarımıza teşekkür etmek ve duygularımızı da sizlerle paylaşmak istedik.

Kitabımızın demirbaş kaydı yapılarak okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu üniversite kütüphanelerinin listesi aşağıda sunulmuştur:

Saygılarımla
Mesut KAYNAK
06.02.2004


DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
 • Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyon
 • Akdeniz Üniversitesi - Antalya
 • Anadolu Üniversitesi - Eskişehir
 • Ankara Üniversitesi - Ankara
 • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Ankara
 • Atatürk Üniversitesi - Erzurum
 • Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanlığı - Erzurum
 • Balıkesir Üniversitesi - Balıkesir
 • Celal Bayar Üniversitesi - Manisa
 • Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Sivas
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Çanakkale
 • Çukurova Üniversitesi - Adana
 • Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Adana
 • Dicle Üniversitesi - Diyarbakır
 • Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Diyarbakır
 • Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - İzmir
 • Dumlupınar Üniversitesi - Kütahya
 • Ericyes Üniversitesi - Kayseri
 • Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Kayseri
 • Fırat Üniversitesi - Elazığ
 • Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı- Elazığ
 • Galatasaray Üniversitesi - İstanbul
 • Gazi Üniversitesi - Ankara
 • Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanlığı- Çorum
 • Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat
 • Hacettepe Üniversitesi - Ankara
 • Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Şanlıurfa
 • İnönü Üniversitesi - Malatya
 • İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesi - Malatya
 • İstanbul Üniversitesi - İstanbul
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Urla
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Rize
 • Marmara Üniversitesi - İstanbul
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - İstanbul
 • Mersin Üniversitesi - Mersin
 • Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul
 • Mustafa Kemal Üniversitesi - Antakya
 • Niğde Üniversitesi - Niğde
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Samsun
 • Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Eskişehir
 • Pamukkale Üniversitesi - Denizli
 • Sakarya Üniversitesi - Sakarya
 • Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Sakarya
 • Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Konya
 • Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Isparta
 • Uludağ Üniversitesi - Bursa
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Bursa
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Van

  VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

 • Başkent Üniversitesi - Ankara
 • Beykent Üniversitesi - İstanbul
 • Bilkent Üniversitesi - Ankara
 • Çankaya Üniversitesi - Ankara
 • Doğuş Üniversitesi - İstanbul
 • Fatih Üniversitesi - İstanbul
 • Işık Üniversitesi - İstanbul
 • İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi - İstanbul
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir
 • Kadir Has Üniversitesi- İstanbul
 • Koç Üniversitesi - İstanbul
 • Okan Üniversitesi - İstanbul
 • Sabancı Üniversitesi - İstanbul
 • Yaşar Üniversitesi - İzmir
 • Yeditepe Üniversitesi - İstanbul

  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs