GENEL KONULAR

Sürekli oluşumlarla değişen toplumumuzda iletişim, bilim ve teknoloji gelişmiş; farklı inanç ve kültürler ile temas kurulmuştur. Günlük yaşamda da yeni konular ve sorunlarla karşılaşılmış, halkımızda da bazı ilginç olanlarını merak ve öğrenme isteği doğmuştur. Örneğin ruh çağırma, reenkarnasyon, falcılık v.s. çok dikkat çekici bulunmaktadır. Acaba bu hususlara İslâmiyet'in bakışı nasıldır, Kur' ân-ı Kerîm'deki yasalar ile uygunluk gösteriyor mu? Tüm bunları inceleyerek bilgi vermek kaçınılmaz olmuştur. Bu ilgi çekici konular beş başlık altında toplanabilir :

A) Büyü - Büyücülük
B) Cin - Cincilik
C) Yıldız ve Burç Falı
D) Ruh - Ruh Çağırma
E) Reenkarnasyon